Összetöröd a szívem mindennapi egészség, Legyen üzleti szakértő


Eszter könyve Esz Te mindenről tudsz, tudod azt is, Uram, hogy nem gőgből, kevélységből vagy dicsőségvágyból tettem, hogy nem borultam le a fennhéjázó Ámán előtt. Izrael szabadulásáért szívesen megcsókoltam volna még a lába nyomát is.

összetöröd a szívem mindennapi egészség

Eszter királyné is az Úrnál keresett menedéket a ránehezedő halálveszedelemben. Levetette díszes öltözékét, s a szorongás és gyász ruháját öltötte magára.

összetöröd a szívem mindennapi egészség

Illatos kenetek helyett hamut és szemetet tett a fejére. Keményen megsanyargatta testét, s minden részét, amelyet azelőtt szívesörömest ékesített, most befödte hajával.

összetöröd a szívem mindennapi egészség

Az Úrhoz, Izrael Istenéhez könyörgött, ezekkel a szavakkal: Adj ajkamra ékes szavakat, amikor az oroszlán színe előtt leszek. Szívében kelts gyűlöletet ellenségünk ellen, hogy elpusztuljon azokkal egyetemben, akik egyetértenek vele.

összetöröd a szívem mindennapi egészség

Fogadd el megtört szívünket és alázatos lelkünket kosokból és bikákból álló égőáldozatul, tömérdek hizlalt bárány gyanánt! Most már egész szívünkkel téged követünk, téged félünk, és a te nevedet keressük.

Áldjátok, szentek és alázatos szívűek, az Urat, dicsőítsétek és magasztaljátok mindörökké.

összetöröd a szívem mindennapi egészség